UniqueShots Fotografie

Boekingsvoorwaarden Bruiloft

Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de trouwfotografie van Ilse Bloks, handelend onder de naam Uniqueshots Fotografie. Bij het boeken van een trouwreporage gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Gegevens Fotograaf

Website | www.uniqueshots.nl
Kvk | 76513777
BTW | NL003090707B12

1. Offerte / aanbetaling

1.1 Nadat is aangegeven dat men definitief van de offerte gebruik wil maken en de offerte vervolgend ondertekend geretourneerd is, wordt de aanbetaling verstuurd. Deze aanbetaling bedraagt €200. Jullie datum wordt pas na het betalen van de aanbetaling en het ondertekenen van de offerte definitief vastgelegd. Mocht je later toch meer uren willen afnemen is dat mogelijk, houd er rekening mee dat het offertebedrag dan uiteraard ook veranderd.

2. Gedurende de dag

2.1 Uniqueshots Fotografie zet al haar kennis in om alle basiselementen van de bruiloft vast te leggen en het maximale uit de fotografie te halen. Ilse geeft echter geen garantie op het maken van specifieke beelden . Het resultaat van de uiteindelijke reportage is een combinatie van locatie, weer, styling, tijd met het bruidspaar alleen, het al dan niet aanwezig zijn van een videograaf en omstanders.

2.2 Tijdens de geboekte uren op de trouwdag staan de diensten van Uniqueshots Fotografie ter beschikking van het bruidspaar. Tijdens het eten en drinken wordt er op de trouwdag rekening gehouden met de fotograaf. Eten vind bij voorkeur plaats op zichtafstand van de festiviteiten. Dit i.v.m. het op tijd vastleggen van bijzondere momenten, nieuwe gangen en speeches. Niet aan dezelfde tafel als gasten, maar wel graag in de buurt van.

3. Ziekte of ongeval

3.1 In geval van ziekte of ongeval zal Uniqueshots Fotografie er alles aan doen een vervangende fotograaf te regelen. De nabewerking wordt zo mogelijk wel door Ilse gedaan.

4. Foto’s en gebruik

4.1 Bruid en bruidegom geven de fotograaf toestemming de gemaakte foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden zoals publicatie op website, social media, fotowedstrijden en blogs. Als er enkele beelden zijn die liever niet gebruikt mogen worden kan het bruidspaar dit uiteraard aangeven. Wanneer er geen enkele foto gebruikt mag worden dient dit voor het boeken vermeld te worden!

4.2 Het bruidspaar krijgt de foto’s aangeleverd in hoge resolutie. Alle privégebruik van deze foto’s is toegestaan. De foto’s mogen gebruikt worden om zoveel prints te maken als gewenst, op sociale media en persoonlijke websites te zetten en uit de delen aan familieleden en vrienden zolang ze niet te koop worden aangeboden. De foto’s mogen gekopieerd en verstrekt worden aan directe kennissen en familieleden. Het is de verantwoordelijkheid van bruid en bruidegom dat de beelden door deze kennissen en familieleden niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Bij het openbaar maken van de foto’s dient naamsvermelding te worden vermeld!

4.3 Commercieel gebruik van de foto’s is niet toegestaan zonder toestemming van Uniqueshots Fotografie. De rechten van de foto’s blijven altijd eigendom van Uniqueshots Fotografie. Neem bij twijfel over het gebruik contact op met de fotograaf.

5. Levering fotomateriaal

5.1 De nabewerking gaat van start na het voldoen van de eindfactuur. De leverdatum is uiterlijk 8-10 weken na afloop van de bruiloft. De RAW bestanden worden in geen enkel geval geleverd of inzichtelijk gemaakt aan het bruidspaar of derden.

5.2 Factuur wordt verstuurd samen met de kleine preview die jullie binnen 48 uur na de bruiloft ontvangen. De gehele serie foto’s worden pas verstuurd wanneer de volledige betaling is voldaan.

6. Trouwalbum

6.1 Een trouwboek gaat in productie zodra de factuur is voldaan en de foto’s zijn afgeleverd.

Bij een groot album hebben jullie zelf inspraak over de inhoud qua foto’s. Ik stel de eerste versie zelf samen om zorg voor jullie uit handen te nemen en na deze versie bekijken we samen welke foto’s er voor jullie bijvoorbeeld nog uit of bij mogen en of er foto’s gewisseld mogen worden.

Na goedkeuring van de layout is de levertijd van het trouwboek ongeveer 8-10 weken.

7. Annuleren

7.1 Annuleren kan tot 3 maanden voor de uitvoeringsdatum. Het aanbetalingsbedrag €200,- zal dan niet worden teruggestort. Dit geld als betaling voor de dan al gemaakte kosten door de uren die al besteed zijn aan jullie bruiloft.
Orders die tussen 1-3 maanden worden geannuleerd breng ik 50% van de reportage in rekening en orders die binnen 1 maand voor de uitvoeringsdatum worden geannuleerd, breng ik 75% van de rapportage in rekening.

8. Corona

8.1 Mocht je bruiloft vanwege Corona of een andere pandemi niet gehouden mogen worden of niet volgens het idee zoals jullie in gedachten hadden, kunnen we in goed overleg kijken voor een nieuwe datum en verplaats ik graag met jullie mee!
We bespreken samen de opties voor een nieuwe datum zodat jullie zeker weten dat ik ook beschikbaar ben.
Mochten jullie toch gaan voor een datum dat ik niet beschikbaar ben, dan ben ik wel genoodzaakt de reserveringskosten te behouden.